Wednesday, 9 May 2012

Balada Sarjana Hilang Karya (dedikasi untuk Pena Minang)

Dipetik Daripada Blog Orang Kampong Blogger ikatkata.wordpress.com (Abu Abdillah Riduan Khairi).    Orang kuat Sekretariat ILMU. Hayati dan buat renungan..


Mungkin ada yang bertanya, mengapa banyak buku karya Ibnu Qayyim yang hilang, demikian juga buku-buku karya gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah?

Jawabnya:
Ibnu Qayyim rahimahullah menghadapi permusuhan  yang sengit semasa hidupnya dan setelah wafatnya masih terdapat orang-orang yang tidak suka jika pandangan cemerlang Ibnu Qayyim tetap bertahan. Akibatnya buku-buku karyanya dan karya gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dikumpulkan dan dibakari oleh musuh-musuh dakwah kepada manhaj Salaf ini.

Salah seorang yang berperanan besar dalam pembakaran buku-buku tersebut adalah Amir Abdulqadir bin Muhyidin al-Husaini al-Jazairi (w. 1300H) ketika di Damaskus.

Di dalam “Muqaddimah al-Kalimut Tayyib), Syaikh al-Albani rahimahullah mencatatkan;

“Salah seorang amir yang tinggal di Damsyik pada abad lalu, seorang yang memiliki kekuasaan dan harta yang banyak, mengumpulkan buku-buku karya Syaikhul Islam dan anak muridnya, Ibnu Qayyim, lantas membakarnya. Jika ia tidak berjaya meyakinkan pemiliknya akan bahaya buku itu dan membakar buku tersebut, maka ia membelinya atau memintanya. Kadang-kadang, ia menggunakan cara lain untuk memusnahkannya, kerana pembelaannya terhadap mazhab hulul dan ittihad (wihdatul wujud). Pandangan ini telah diibongkar kepalsuannya oleh Ibnu Qayyim dengan hujah-hujah dari Allah yang sangat kuat.”

(lihat: Biografi Ibnu Qayyim dalam Iqhatsatul Lahfan min Masoidis Syaitan, edisi terjemahan terbitan al-Qowam, Solo, cet IV, Disember 2011). Klik ilmusunnah.com untuk beli.

dedikasi buat mereka yang hilang karya; sama ada dicuri, terbakar, atau dihack! penaminang.blogspot.com telah dihack sehingga tidka dapat diakses lagi. Blog ini memuat hujatan dan bongkaran demi bongkaran terhadap Syiah, khawarij, muktazilah dan musush-musih Islam lainnya.

Innalillahi ilaihi rojiun. Semoga Allah memberi ganti yang lebih baik.

No comments:

Post a Comment